• Prawo pracy, prawo rodzinne i spadkowe, prawo autorskie

    Więcej
  • Prawo transportu kolejowego, prawo energetyczne, prawo zamówień publicznych i umów

    Więcej
  • Prawo oświatowe, prawo konkurencji, sprawy sądowe i sądowoadministracyjne

    Więcej

Chronimy naszych klientów, tworząc bezpieczne rozwiązania prawne wspierające ich działalność lub sprawy osobiste.

Poznaj politykę prywatności
Kancelaria, której jestem właścicielem działa od 2009 roku. Jej założenie poprzedzała moja kilkuletnia specjalizacja w prawie energetycznym oraz prawie ochrony konkurencji, jako urzędnika mianowanego służby cywilnej. Wraz zespołem kancelarii obsługuję przede wszystkim przedsiębiorców i administrację publiczną. Główne obszary praktyki kancelarii to prawo umów, prawo zamówień publicznych, prawo pracy, prawo handlowe oraz prawo oświatowe. Kancelaria od początku jej istnienia prowadzi procesy gospodarcze, pracownicze, sądowo-administarcyjne i cywilne, a także doradza osobom fizycznym w sprawach spadkowych i rodzinnych. Od kilku lat kancelaria doradza również szkołom. Zespół mojej kancelarii tworzą radcy prawni specjalizujący się w ww. dziedzinach prawa, kompetentni i zawsze otwarci na potrzeby klienta. Biegle władam językiem angielskim. Będąc stypendystką rządu Holandii studiowałam prawo międzynarodowe i unijne w Hadze. W 2014 r. ukończyłam studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych, zaś od 2019 r. jestem również mediatorem.