Specjalizacje

Oferujemy kompleksową obsługę prawną

Sprawy sądowe i sądowoadministarcyjne

Sprawy sądowe i sądowoadministarcyjne

– reprezentujemy klientów w sprawach przed sądami cywilnymi, wydziałami pracy, gospodarczymi, rodzinnymi, przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przed Krajową Izbą Odwoławczą,
– reprezentujemy klientów w sprawach administracyjnych oraz przed sądami administracyjnymi.

Powrót do oferty