Specjalizacje

Oferujemy kompleksową obsługę prawną

Prawo konkurencji

Prawo konkurencji

– analizujemy działalność prowadzoną przez klientów, jak i konkurencję naszych klientów pod kątem możliwości naruszenia przez nich reguł uczciwej konkurencji,
– udzielanie porad prawnych dotyczących roszczeń przysługujących w związku z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji na szkodę klienta
– opiniujemy działania reklamowe pod kątem możliwego naruszenia przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
– reprezentujemy klientów w sporach sądowych (także na etapie przedsądowym) wynikających z czynów nieuczciwej konkurencji,

Powrót do oferty