Specjalizacje

Oferujemy kompleksową obsługę prawną

Prawo zamówień publicznych i umów

Prawo zamówień publicznych i umów

– konstruujemy, opiniujemy umowy
– prowadzimy negocjacje w celu zawarcia umowy,
– wspieramy proces egzekwowania umów,
– reprezentujemy w sprawach o zapłatę kar umownych,
– tworzymy regulaminy udzielania zamówień,
– pomagamy w dokonaniu opisu przedmiotu zamówienia,
– tworzymy lub opiniujemy umowy z zakresu zamówień publicznych,
– doradzamy w procesie wyboru wykonawcy,
– obsługujemy procedurę odwoławczą przed KIO po stronie zamawiającego i wykonawcy,
– samodzielnie przygotowujemy i przeprowadzamy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w imieniu i na rzecz zamawiającego.

Powrót do oferty