Specjalizacje

Oferujemy kompleksową obsługę prawną

Prawo transportu kolejowego

Prawo transportu kolejowego

– reprezentujemy przed Urzędem Transportu Kolejowego, w ramach bieżącej działalności i w sporach sądowo-administracyjnych
– sporządzamy umowy związane z działalnością przewoźników kolejowych (pomiędzy przewoźnikami kolejowymi (w tym o wspólny przewóz, honorowanie biletów), agencyjne, o przewóz grupowy, promocyjne i marketingowe,
– obsługujemy roszczenia pasażerskie z tytułu zwrotu biletu, zmiany planu podróży, odwołań lub opóźnień połączeń, niezapewnienia należytych warunków przewozu i praw osób niepełnosprawnych, szkód związanych z przewozem, w tym:
– obsługujemy roszczenia z tytułu wypadków w przewozie kolejowym, w tym zakresie postępowań sądowych
– doradzamy w zakresie odpowiedzialności podmiotów prowadzących działalność kolejową, ryzyka prowadzenia działalności kolejowej, tworzenia, zmiany i wprowadzania taryf i cenników

Powrót do oferty