Specjalizacje

Oferujemy kompleksową obsługę prawną

Prawo pracy

Prawo pracy

– sporządzamy i opiniujemy umowy o pracę, wypowiedzenia, dyscyplinarki, regulaminy pracy, wynagradzania, itp.
– negocjujemy Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy, doradzamy w zakresie praw i obowiązków związków zawodowych,
– doradzamy pracodawcom i pracownikom jak korzystać z ich praw przyznanych w kodeksie pracy i innych ustawach związanych z pracą,
– diagnozujemy i pomagamy walczyć z mobbingiem,
– reprezentujemy pracodawców w relacjach z PIP,
– reprezentujemy pracodawców i pracowników w sporach sądowych, prowadzimy negocjacje ugodowe, przed sądami wszystkich instancji, na terenie całego kraju, a także negocjacje ugodowe,
– prowadzimy szkolenia z zakresu prawa pracy dla pracowników i pracodawców.

Powrót do oferty