Specjalizacje

Oferujemy kompleksową obsługę prawną

Prawo energetyczne

Prawo energetyczne

– opracowujemy i opiniujemy umowy z zakresu prawa energetycznego oraz regulaminy świadczenia usług i sprzedaży;
– reprezentujemy klientów w sprawach o ustanowienie służebności przesyłu,
– reprezentujemy klientów przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powrót do oferty